Etableringsstudier minimerar risken för felaktiga investeringar genom att svara på om, och i så fall hur, en etablering bör genomföras.

Enligt Annordias metodik genomförs studien i tre faser. Inledningsvis analyseras marknaden, därefter tas ett lämpligt koncept fram och i den tredje fasen beräknas anläggningens hyresbetalningsförmåga givet det framtagna konceptet på den aktuella marknaden. Sammantaget ger detta ett mycket gott underlag till investeringsbeslutet och svarar på frågan om, och i så fall hur, etableringen bör genomföras.