Marknadsanalyser syftar till att ge en fördjupad insikt om specifika förhållanden på marknaden.

Användningsområdet är stort. Annordia har bland annat undersökt kommuners förutsättningar till nya hotelletableringar, utvärderat möjligheterna för hotell att byta varumärke samt prognostiserat utvecklingen för specifika segment och identifierat hålrum på marknaden. Oavsett om syftet är att öka kunskapsnivån, utgöra beslutsunderlag eller fungera som benchmark, har marknadsanalyser en viktig funktion att fylla.