Hotellavtal sträcker sig över minst 15-20 år. Att finna en duktig operatör och teckna ett bra avtal är avgörande för hotellfastigheters värdeutveckling.

Operatörssökningar utgår alltid från det enskilda objektets förutsättningar. Vilken typ av koncept och positionering är lämplig? Vilka avtalstyper är aktuella? Svaren på dessa frågor avgör vilka operatörer som är intressanta och om ett snävt eller brett urval är att föredra. Annordia har ett stort internationellt nätverk och löpande kontakt med operatörer som vill etablera sig på den nordiska hotellmarknaden.