Byggkostnaden för ett nytt hotell kan uppgå till 750 tkr – 1 500 tkr per rum. Det är därför viktigt att säkerställa att anläggningens utformning, logistik och yteffektivitet är optimerad för hotellverksamhet och anpassad efter den aktuella marknadens specifika förutsättningar.

Annordia har medverkat vid utformningen av ett stort antal hotell- och mötesanläggningar i Norden. Konceptutveckling ingår som en del i våra etableringsstudier, men vi utför också second opinions på andras konceptförslag. Av erfarenhet vet vi att arkitekter kan behöva stöd vid utformningen av hotell- och mötesanläggningar för att investeringens avkastning ska optimeras.