9 av 10 hyresavtal i Sverige är omsättningsbaserade. Det ligger därmed i fastighetsägarens intresse att noga följa operatörens löpande verksamhet och agera för att säkerställa en god hyresnivå.

Annordia erbjuder strategisk rådgivning till fastighetsägare i alla frågor som rör deras förvaltning av hotell- och mötesanläggningar; från att identifiera utvecklingsmöjligheter som optimerar anläggningens hyresbetalningsförmåga, till att lämna förslag på åtgärder vid försämrad lönsamhet eller då konflikter uppstått kring hyresavtalet. I vissa fall har konflikten redan nått domstol, och då har Annordia medverkat för att lämna expertutlåtanden.