Varje hotell och mötesanläggning är unik och kan inte värderas efter schabloner. Ett tillförlitligt värdeutlåtande kräver stor marknadskännedom, branschspecifik kunskap och insyn i nytecknade hyresavtal.

Annordia har utfört hyresbedömningar och värderingar av hotell- och mötesanläggningar i 25 års tid.  Enligt vår metodik baseras värdeutlåtandet på en omfattande analys av objektets och marknadens specifika förutsättningar. Våra värderingar används exempelvis av banker vid kreditgivning och som underlag vid investeringsbeslut.