I stort sett varje hotell är unikt. Det går därför inte att prata om generella hyresnivåer för hotellfastigheter. Hyressättningen bör utgå från det enskilda objektets specifika förutsättningar.

Hyresnivån påverkas av en mängd faktorer. Hotellets läge, standard och koncept är givna, men man måste också beakta hur risken och underhållsansvaret fördelas mellan operatör och fastighetsägare. Annordia utför hyresbedömningar för såväl existerande hotell som etableringsprojekt. Hyran kan exempelvis användas som underlag i en fastighetsvärdering, utgöra stöd i en hyresförhandling eller jämföras med motsvarande för kontor och handel för att identifiera fastighetens mest optimala användning.